Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til arbeidsavklaringspenger i 2017 med 220 millioner kroner.

Nedjusteringen skyldes at anslag for gjennomsnittlig utbetaling per mottager er lavere enn det som ble lagt til grunn i saldert budsjett, hovedsakelig som følge av redusert anslag for gjennomsnittlig grunnbeløp i 2017. Totalt sett er det en svak oppjustering av antall mottagere i 2017 sammenlignet med saldert budsjett.