Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten er på vei ned. Den registrerte ledigheten ved Nav-kontorene har gått ned de siste fem månedene, mens arbeidsledigheten i SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) har avtatt siden juli i fjor.

I 2016 utgjorde AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten henholdsvis 4,7 og 3,0 prosent av arbeidsstyrken i AKU. AKU-ledigheten anslås til 4,3 prosent i 2017 og 4,1 prosent i 2018, mens den registrerte ledigheten er anslått til 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år.

Arbeidsledigheten i Norge måles ved to kilder.

Statistisk sentralbyrå måler arbeidsledige i arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). AKU er en utvalgsundersøkelse, og hver måned blir et representativt utvalg av befolkningen spurt om sin tilknytning til arbeidsmarkedet. AKU er beheftet med usikkerhet, og tallene kan vise tilfeldig variasjon fra måned til måned.

Det andre målet for arbeidsledighet er antall personer som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene. Statistikken er en fulltelling, og tallene varierer mindre enn AKU.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2017, avsnitt 2.1, samt boks 2.1 om Torvik-gruppens rapport.