Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsstyrke

I 2016 tilsvarte arbeidsstyrken i Norge 2 779 000 personer, en økning fra året før på 7 000 personer, eller 0,3 prosent. Samlet sett anslås en vekst i arbeidsstyrken på 0,3 prosent i 2017 og 0,7 prosent i 2018.

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og antall arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) slik den måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2017, avsnitt 2.1.