Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fengsel i Agder

Regjeringen foreslår oppstart av byggeprosjektet med nytt fengsel i Agder i 2017.

Det legges opp til to avdelinger med omtrent 200 plasser i Froland og omtrent 100 plasser i Mandal. Fengselet forventes ferdigstilt 2. halvår 2020.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.