Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Finansskatt

Fra 1. januar 2017 ble det innført en finansskatt. Bakgrunnen for innføringen er omtalt i Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 6. Regjeringen foreslår en endring i konsernbidragsreglene for å motvirke at konsernbidrag kan benyttes til å redusere finansskatten. I tillegg foreslår Regjeringen en mindre justering i reglene som skal skjerme foretak med en vesentlig andel merverdiavgiftspliktig aktivitet fra finansskatten.

Regjeringen vil videre vurdere regelendringer for å motvirke uheldige tilpasninger gjennom fellesregistrering i budsjettet for 2018.

Les mer i Prop. 130 LS (2016-2017) kapittel 13