Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Finnfjord Smelteverk – CO2 til algeproduksjon

Regjeringen foreslår et øremerket tilskudd på 2 millioner kroner til videreføring av et pilot-prosjekt ved Finnfjord smelteverk. Finnfjord og Universitetet i Tromsø samarbeider om å benytte CO2 fra røykgassen fra industrianlegget til å øke algeproduksjon. Algeråstoffet kan brukes som drivstoff og oppdrettsfôr.

Det vises til omtale under Olje- og energidepartementet, kapittel 1800