Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Formuesskatt - gjeldsreduksjon for eiendeler med verdsettingsrabatt

Regjeringen foreslår endringer i bestemmelsen om gjeldsreduksjon i formuesskatten som skal gjøre beregningen av gjeldsreduksjonen klarere.

Les mer i Prop. 130 LS (2016-2017) kapittel 5