Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning - helse

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til etablering av en ny senterordning for fremragende klinisk helseforskning. Første utlysning vil blant annet prioritere etablering av senter på alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet som ALS, MS og demens.

Formålet er å øke kunnskapen på feltet og å gi flere pasienter mulighet til å delta i kliniske studier. Dette kan på sikt bidra til å gi pasientgruppen en tryggere og mer effektiv behandling.

Les mer i pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet