Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hattfjelldal kommune

Regjeringen foreslår å bevilge 2,3 millioner kroner til innlemmelse av Hattfjelldal kommune i forvaltningsområdet for samisk språk. Som en del av forvaltningsområdet for samisk språk skal kommunen tilby tjenester på samisk. Dette vil kreve opplæring og organisering som krever noe ekstra ressurser.

Midlene foreslås bevilget over kap. 560, post 50. Sametinget fordeler midler til tospråklighet til kommuner og fylkeskommuner.

Kongen i statsråd besluttet 05.05.2017 å innlemme Hattfjelldal kommune i forvaltningsområdet for samisk språk med virkning fra 01.07.2017.