Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Innovasjon Norge

Som følge av to avtaler om risikoavlastning med Det europeiske investeringsfondet (EIF) foreslår regjeringen å øke rammen for Innovasjon Norges landsdekkende garantiordning med 40 millioner kroner. Regjeringen foreslår å øke rammen for den landsdekkende riskolåneordningen med 300 millioner kroner.