Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 107,6 millioner kroner. Bevilgningen er ment å dekke første års utbetaling av tilskudd til ytterligere 1 300 heldøgns omsorgsplasser. Dette tilsvarer en økning i tilsagnsrammen på 2,1 milliarder kroner.

Økningen vil legge til rette for å bygge flere heldøgns omsorgsplasser og å renovere eksisterende plasser.

Fra 2021 legges ordningen med investeringstilskudd om. Fra dette året gis det kun tilskudd til plasser som gir netto tilvekst av omsorgsplasser.

Les mer i pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet