Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kapitaliseringsrenten

Regjeringen vil følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å vurdere kapitaliseringsrenten og antall år i beregningsgrunnlaget i eiendomsskatten i forbindelse med budsjettet for 2018.

Kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for kraftanlegg bør tilsvare markedets avkastningskrav for vannkraftproduksjon. Avkastningskravet bør fastsettes som summen av en risikofri rente og et risikotillegg.

Tidligere analyser gir et noe ulikt svar på nivået på risikotillegget, og Finansdepartementet vil derfor i løpet av våren sette ut et eksternt oppdrag for å vurdere dette nærmere.