Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kartverket

Regjeringen foreslår å bevilge 16,5 millioner kroner til å utvikle matrikkelen for å kunne håndtere regionreformen og kommunereformen. Sammen med Folkeregisteret og Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret) er dette et av Norges basisregistre. Matrikkelen brukes for eksempel av nødetater for å finne fram til rett adresse når de rykker ut og av NAV når de betaler ut ytelser.

Når fylker og kommuner slås sammen, får alle eiendommer nytt gårds- og bruksnummer. Med den foreslåtte utviklingen av systemene vil oppdateringen av databasen automatiseres. Dette tiltaket vil bidra til en bedre offentlig infrastruktur og digitalisering av offentlig forvaltning.