Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Koinvesterings­fond i Nord-Norge

I 2015 bevilget Stortinget 150 millioner kroner til statens investerings­kapital i et såkornfond forvaltet fra Nord-Norge. Det har ikke lykkes å opprette dette fondet med gjeldende rammebetingelser. Regjeringen foreslår at det i stedet opprettes et statlig koinvesteringsfond, hvor staten investerer i bedrifter sammen med private investorer.

Bedriftene det investeres i skal være lokalisert i Nord-Norge. Private investorer skal velge ut og følge opp investeringene, og bidra med minst like mye som staten i enkeltinvesteringer.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.