Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompetansepluss arbeid

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ordningen Kompetansepluss arbeid med 17 millioner kroner.

Gjennom ordningen kan bedrifter søke om å gi ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, IKT, eller norskopplæring.

Styrkingen av ordningen vil særlig bidra til å gi voksne bedre digitale ferdigheter.