Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konsumprisindeksen

Den samlede veksten i Konsumprisindeksen (KPI) er anslått å gå ned fra 3,6 prosent i 2016 til 1,9 prosent i 2017 og 1,6 prosent i 2018. Veksten i KPI-JAE, som er konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, anslås til 1,7 prosent i år og 1,8 prosent neste år.

KPI viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. KPI-JAE brukes ofte som et mål på den underliggende inflasjonen.