Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Langtidsledige

For å bidra til at de som har gått ledig over lengre tid sikres et arbeidsrettet tilbud, foreslår regjeringen å styrke oppfølgingen av dagpengemottagere som har kort tid igjen av dagpengeperioden med 18,6 millioner kroner.

Når dagpengemottagerne har omtrent et halvt år igjen av dagpengeperioden, vil gruppen få oppfølgingssamtaler for å motivere til forsterket jobbsøking. Informasjon om ledige stillinger, jobbsøkingsaktiviteter, avklaring av rettigheter til livsopphold og andre tiltak med sikte på overgang til arbeid, er aktuelle temaer.

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.