Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Leve hele livet

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny reform for eldre – Leve hele livet.

Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til arbeidet med reformen i 2017.

Les mer om reformen på levehelelivet.no