Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Materialavgift

Stortinget har i et anmodningsvedtak bedt Regjeringen utrede en materialavgift som erstatning for grunnavgiften på drikkevareemballasje. Materialavgiften er tenkt differensiert slik at avgiften blir lavere avhengig av andel biologisk og resirkulert materiale i emballasjen.

En materialavgift har usikker miljøeffekt samtidig som den vil medføre økte administrative kostnader både for myndighetene og de næringsdrivende. Regjeringen mener derfor at dagens grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer ikke bør erstattes med en materialavgift.

Les mer i Meld. St. 2 (2016-2017) punkt 4.4.