Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgiftsfritak for digital journalistikk

Stortinget har i et anmodningsvedtak bedt Regjeringen vurdere innføring av merverdiavgiftsfritak for all digital journalistikk. Det gis en omtale av merverdiavgiftsfritaket i Revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen viser til at Mediemangfoldsutvalgets utredning er på høring og vil komme tilbake til saken i budsjettet for 2018.

Les mer i Meld. St. 2 (2016–2017) punkt 4.5.