Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgiftskompensasjon - friskoler

Regjeringen foreslår å utvide merverdiavgiftskompensasjonsordningen til å omfatte friskoler med voksne elever uten rett til videregående opplæring. Det foreslås at utvidelsen får virkning fra 1. januar 2017.

Les mer i Prop. 130 LS (2016-2017) kapittel 15