Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgiftskompensasjon - kommunesammenslåinger

Regjeringen har igangsatt et arbeid med kommunestrukturen i Norge. Regjeringen foreslår at det gjøres en endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven som innebærer at overdragelser av bygg, anlegg og fast eiendom som ledd i kommunesammenslåinger ikke skal utløse plikt til å tilbakebetale tidligere kompensert merverdiavgift.

Les mer i Prop. 130 LS (2016-2017) kapittel 14