Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgiftskompensasjon – idrettsanlegg

Regjeringen foreslår en økning på ti millioner kroner, til en samlet bevilgning på 186 millioner kroner. Dette vil bidra til at godkjente søknader om merverdiavgiftskompensasjon kan innvilges fullt ut eller tilnærmet fullt ut.

Kompensasjonsordningen skal stimulere til utbygging av idrettsanlegg. Dette bidrar til bedret rammebetingelser for idrettslag og -foreninger som påtar seg anleggsinvesteringer.

Les mer i pressemelding fra Kulturdepartementet.