Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Middelhavet – bidrag til fellesoperasjoner

Regjeringen foreslår å bevilge 105,7 millioner kroner til videreføring av det norske bidraget til Frontex-operasjonen Triton ut 2017.

Formålet er å bistå med grensekontroll, bekjempelse av menneskesmugling og søk- og redningsoperasjoner i farvannet sør for Italia. Det norske bidraget til operasjon Poseidon avvikles som forutsatt våren 2017.