Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Minstefradrag i pensjonsinntekt

Regjeringen foreslår å øke satsen i minstefradraget i pensjonsinntekt med 2 prosentenheter (fra 29 til 31 prosent), og øvre grense fra 75000 kroner til 81200 kroner. Forslaget gir en skattelettelse på 840 millioner kroner på årsbasis.

Les mer i Prop. 130 LS kapittel 4