Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Moss

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til å starte utbygging av ferjekaier i Moss. Dette gjør kaia dimensjonert for ferjene som trafikkerer i sambandet. Videre installeres strømforsyning for landstrøm som ferjene kan koble seg til ved nattligge, som reduserer utslipp av miljøgasser.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet