Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

NIFES

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) med 6,9 millioner kroner til arbeidet med overvåking og mattrygghet. Midlene er finansiert av fiskeriforskningsavgiften.