Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nordområdesenteret – Nord universitet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nord universitet med 4 millioner kroner. Pengene skal gå til å styrke Nordområdesenteret.

Gjennom forskning, utdanning og formidling bidrar senteret til innovasjon og nyskaping i regionen. Senterets arbeid kan også gi positive virkninger i et sikkerhets-, ressurs- og miljømessig perspektiv.

Regjeringens satsing på Nordområdesenteret startet da senteret ble innlemmet i universitetet i 2015. Samme år fikk senteret 2,5 millioner kroner. Fra og med 2016 fikk universitetet 5,1 millioner kroner årlig til senteret.