Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nordområdestrategi

Regjeringen øremerker 4 millioner kroner innenfor Innovasjon Norges Bedriftsnettverk til leverandørutvikling i Nord-Norge.

I regjeringens nordområdestrategi er et viktig mål å øke verdiskapningen i nordnorske bedrifter basert på rike ressurser og investeringer i landsdelen. For å fremme utviklingen av flere konkurransedyktige leverandører vil regjeringen øremerke midler til leverandørutvikling i Nord-Norge.

Les mer i pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet