Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Norske rom – kultur og ressurssenter

Regjeringen foreslår å gi Kirkens Bymisjon i oppdrag å etablere et kultur- og ressurssenter for norske rom. På grunn av forsinkelser i prosjektet vil Kirkens Bymisjon ikke rekke å starte opp alle aktiviteter i inneværende år. Regjeringen foreslår derfor å redusere bevilgningen med 10,5 millioner kroner til 1,5 millioner kroner i 2017. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake med forslag til bevilging i 2018.

Les mer under kap. 567, post 74