Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oljepris

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris per fat på 444 kroner i år og 426 kroner neste år, målt i faste 2017-kroner. Videre er det lagt til grunn at oljeprisen øker gradvis til 510 kroner per fat fra og med 2025 (målt i faste 2017-kroner).

Det offentliggjøres tall for prisen på flere typer olje. Den mest relevante for Norge er prisen på Nordsjøolje (Brentblend-prisen). Oljeprisen oppgis vanligvis i dollar per fat.