Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Områdesatsing – Dalen aktivitetspark Trondheim

Regjeringen foreslår å øke tilsagnsrammen til områdesatsing på kap. 590, post 65, med 10 millioner kroner for å realisere prosjektet Dalen aktivitetspark i Trondheim.

Les mer i pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.