Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Opsjonsbeskatning

Regjeringen varsler at den i statsbudsjettet for 2018 vil foreslå endringer i reglene for beskatning av ansatteopsjoner i små, nyetablerte selskap. Det legges blant annet opp til å utsette beskatningstidspunktet til tidspunktet for realisasjon av aksjen.

Les mer i Meld. St. 2 (2016–2017) punkt 4.2.