Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Romanifolket/taternes kulturfond

Regjeringen foreslår at bevilgningen på 5,4 millioner kroner til stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond overføres til to nye budsjettposter. 2 millioner kroner av disse overføres til Tiltak for romanifolket/taterne, og 3,4 millioner kroner til Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne.

Les mer i under kap. 567, post 25 og 75

Regjeringen vil i dialog med romanifolket/taterne utvikle en ny modell for den kollektive oppreisningen. I mellomtiden foreslås det en midlertidig tilskuddsordning som romanifolket/taterne kan søke midler fra.

Regjeringen foreslår videre at bevilgningene for 2015 og 2016 på til sammen 10,5 millioner kroner, som har vært holdt tilbake, ikke utbetales til stiftelsen. Det foreslås i stedet at midlene flyttes til den midlertidige tilskuddsordningen til romanifolket/taterne.