Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Scenekunsthus i Bergen

Regjeringen foreslår å gi tilskudd til å bygge om den gamle svømmehallen Sentralbadet til et scenekunsthus som vil gi lokaler til Carte Blanche og BIT teatergarasjen i Bergen.

Regjeringen foreslår at det bevilges et tilskudd på 10 millioner kroner i 2017, og at det gis tilsagn om et samlet statlig bidrag på inntil 1/3 av kostnadsrammen, begrenset oppad til 230 millioner kroner.

Les mer i pressemelding fra Kulturdepartementet.