Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sekundærbolig

Regjeringen foreslår at verdsettingsrabatten for sekundærboliger i formuesskatten skal være 10 prosent for 2017. Forslaget ble fremmet i forbindelse med statsbudsjettet for 2017, men har ved en feil ikke blitt vedtatt.

Les mer i Prop. 130 LS (2016-2017) kapittel 5