Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Seriøsitetsregisteret

Regjeringen foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner til opprettelse av et seriøsitetsregister for bygg- og anleggsnæringen.

Registeret skal motvirke kriminalitet og svart arbeid i bygg- og anleggsbransjen. Ordningen skal administreres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og finansieres gjennom gebyrer.

Etter planen skal registeret være i drift fra 01.01.2018.