Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteinsentivordning for oppstartsselskap

Regjeringen foreslår en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap. Ordningen innebærer at personlige skattytere som investerer direkte eller indirekte i aksjeselskap som er seks år eller yngre og under en viss størrelse, gis fradrag i alminnelig inntekt på opptil 500 000 kroner i året.

Forslaget anslås å gi en lettelse på om lag 330 millioner kroner påløpt i 2017. Lettelsen bokføres i 2018.

Les mer i Prop. 130 LS (2016-2017) kapittel 2