Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skogbruk

Spørsmål om skattefritak for erstatning ved skogvern ved utdelinger fra før 2017 til deltaker i selskap med deltakerfastsetting (sameier), vil bli løst ved skattelempning etter skatteforvaltningsloven § 9-9.

Les mer i Prop. 130 LS (2016-2017) kapittel 7