Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skrantesyke

Regjeringen foreslår å bevilge 26,7 millioner kroner for å bekjempe skrantesyke.

Skrantesyke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en prionsykdom hos hjortedyr. Sykdommen er nylig oppdaget hos villrein og elg i Norge, som første land i Europa. Mattilsynet, Veterinærinstituttet og miljømyndighetene har kartlagt forekomsten av sykdommen og tilrår at villreinflokken i Nordfjella tas ut.

Uttaket forventes å foregå i 2017 og 2018.