Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens pensjonsfond utland

Regjeringen foreslår å innføre et skattefritak for datterselskaper av Norges Bank. Fritaket skal gjelde passive inntekter fra investeringsporteføljen i Statens pensjonsfond utland.

Bakgrunnen er at Norges Bank vurderer å flytte holdingstrukturen for investeringer i unotert eiendom hjem til Norge. Skattefritaket vil gjøre det enkelt å sammenligne avkastningen for investeringer i unotert eiendom med avkastningen en alternativt kan oppnå ved investering i noterte aksjer og obligasjoner.

Les mer i Prop. 130 LS (2016-2017) kapittel 6