Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statkraft – utbytte

Regjeringen legger opp til en ny langsiktig utbytteforventning til Statkraft. Den innebærer 85 prosent utbytte fra den norske vannkraftvirksomheten og 25 prosent utbytte fra øvrig virksomhet.

Modellen vil bidra til at avkastningen fra norske vannkraftressurser kommer fellesskapet til gode, samtidig som den gir Statkraft muligheter for videre vekst i den øvrige virksomheten.