Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig eierskap – utbytte

Regjeringen foreslår å øke utbytteinntektene fra selskapene under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning med nær 2,3 milliarder kroner til om lag 15,7 milliarder kroner i 2017.

Økningen skyldes blant annet økt utbytte fra Statkraft SF knyttet til innføring av ny utbyttemodell.

Utbyttene fra de børsnoterte selskapene har samlet sett økt med nær 0,5 milliarder kroner.

Se også Statkraft - utbytte