Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig finansiering av omsorgstjenestene

Regjeringen foreslår en korreksjon i uttrekket av rammetilskudd fra kommunene som er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Bevilgningen til forsøket foreslås redusert med 5,7 millioner kroner som overføres forsøkskommunene gjennom en tilsvarende bevilgning over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.