Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 er det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2017 anslått til 220,9 milliarder kroner. Det er en økning på 20,5 milliarder 2017-kroner fra 2016. Om lag hver syvende krone som brukes over offentlige budsjetter i 2017 vil hentes fra Statens pensjonsfond utland.

Bruken av oljeinntekter i 2017 utgjør 2,9 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2017.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet tilsvarer 7,7 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Det er 0,5 prosentenheter høyere enn i 2016.

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet blir gjerne omtalt som bruken av olje- og fondsinntekter i statsbudsjettet. Det er det strukturelle underskuddet som vurderes opp mot handlingsregelen i den løpende utformingen av budsjettpolitikken. Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd er et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, når det korrigeres for konjunkturutviklingen, regnskapsomlegginger og enkelte andre forhold.

Endringen i det strukturelle underskuddet gir en enkel indikasjon på hvordan innretningen av finanspolitikken påvirker etterspørselen i økonomien.