Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Studielån – lærere i Finnmark og Nord-Troms

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning som innebærer at kvalifiserte lærere får ettergitt 20 000 kroner av studielånet for hvert år de arbeider i grunnskolen. Dette gjelder lærere som bor og arbeider i Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms. Forslaget har en anslått kostnad på 8 millioner kroner årlig fra 2018.

Ordningen skal bidra til å øke andelen kvalifiserte lærere i regionen. Ordningen er midlertidig og varer fram til 2022. Da vil en annen ordning for sletting av opptil halvparten av studielånet til lærerstudenter gjelde.

Se også Studielån – nye lærere