Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Studielån – nye lærere

Regjeringen foreslår å innføre en ordning som gjør at studenter som fullfører en femårig lærerutdanning kan få slettet opptil 160 000 kroner, noe som tilsvarer rundt halvparten av studielånet. Forslaget har en anslått kostnad på 134 millioner kroner årlig, og gir budsjetteffekt først i 2025.

Ordningen skal bidra til å øke andelen kvalifiserte lærere, og gjelder de som starter på studiet høsten 2017 eller senere.

Regjeringen foreslår at ordningen for ettergivelse av studielånet blir tredelt:

  1. 51 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid. Dette gjelder Grunnskolelærer 1–7, Grunnskolelærer 5–10 og Lektorutdanning.
  2. Ytterligere 55 000 kroner til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1 – 7 på normert tid.
  3. 55 000 kroner til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning eller lektorutdanning, og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark. Ettergivelsen gis uavhengig av de to andre – og krever ikke at man tar utdanning på normert tid.