Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Studieplasser og rekrutteringsstillinger

Regjeringen foreslår å bevilge 8,4 millioner kroner til nye studieplasser.

De foreslåtte studieplassene er:

  • 1,7 millioner kroner til 30 nye studieplasser ved Høgskolen i Molde, som skal tilbys ved Høgskolesenteret i Kristiansund.
  • 2 millioner kroner til studietilbud i Virtual Reality ved Høg­skolen i Innlandet. Utdanningen er tilknyttet spill­teknologi­- og animasjonsmiljøet på studiested Hamar.
  • 4,7 millioner kroner til 30 nye studie­plasser og tilhørende utstyr ved Høgskulen på Vest­landet, som skal tilbys i Florø. Nye studie­plasser i Florø skal bidra til å styrke høgskole­tilbudet innen teknologi for å sikre viktige næringer i området tilgang på kvalifisert arbeids­kraft.

Regjeringen foreslår også 1,6 millioner kroner til fire nye rekrutterings­stillinger ved Norges teknisk-natur­vitenskapelige universitet (NTNU). Rekrutterings­stillingene skal gå til Center for Cyber and Information Security (CCIS) på Gjøvik.