Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Svalbard - skredsikring

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 20 millioner kroner til sikringstiltak mot snøskred i Longyearbyen etter skredhendelser i 2015 og 2017.

Skredsikringstiltakene består av bygging av snøskjermer og støtteforbygninger i området ved "spisshusene".

Det vises til omtale under Olje- og energi­departementet, kapittel 1820