Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Svalbard – boliger

Regjeringen foreslår å bevilge 28 millioner kroner til Statsbygg til prosjektering av nye privatboliger i Longyearbyen på Svalbard. Regjeringen har gitt Statsbygg i oppdrag å prosjektere nye boliger for å dekke behov tilknyttet statlige arbeidsplasser etter rasene i 2015 og 2017. Bevilgningen skal benyttes til prosjektering av boliger i Gruvedalen og til prosjektering, grunnundersøkelser og planbehandling av boliger i Nedre Skjæringa.

Les mer i pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet